ปวดสลักเพชร - (Piriformis Syndrome)

สลักเพชร คือส่วนไหนของร่างกาย ?
วันนี้แอดมินขอนำเสนอในส่วนของสลักเพชร หรือ กล้ามเนื้อสะโพก (Piriformis Muscle)
 
หากมีอาการปวดบริเวรสลักเพชร (Piriformis Syndrome)
- รักษาได้อย่าปล่อยไว้เด็ดขาด อาจส่งผลเสียในอนาคต การออกกำลังกายเป็นทางเลือกที่ดี เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ
- ใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดในการรักษา แก้ไขได้ตรงจุด เช่น PMS, Shockwave, High Power Laser หรือ Ultrasound เป็นต้น
- ท่าบริหารบริเวรสลักเพชร เพื่อลดปวด และบรรเทาอาการปวดเบื้องต้น
 
อย่าลืมยืดเหยียดท่าตาม เพื่อลดอาการปวดสลักเพชรกันนะคะ
ด้วยความห่วงใยจาก F REHAB