ภาวะข้อไหล่ติด - (Frozen Shonlder)

ภาวะข้อไหล่ติดคืออะไร ?
ภาวะข้อไหล่ติด (Frozen Shonlder) เกิดจากเอ็นหุ้มข้อไหล่มีการอักเสบและหนาตัวขึ้น ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้สุดช่วงการเคลื่อนไหว

สาเหตุของข้อไหล่ติด :
- การกระแทกของข้อไหล่

การที่ไม่ขยับข้อไหล่เป็นเวลานาน
การอักเสบของกล้ามเนื้อ หรือเอ็นโดยรอบข้อไหล่
สาเหตุเหล่านี้สามารถนำไปสู่การอักเสบของเยื่อหุ้มข้อไหล่ได้ทั้งสิ้น เมื่อเกิดการอักเสบของเยื่อหุ้มข้อไหล่ดังกล่าวก็จะทำให้ผู้ป่วยมีภาวะข้อไหล่ติดยึดในที่สุด

อาการข้อไหล่ติด :
- ปวดแบบตื้อๆที่บริเวณหัวไหล่
- เมื่อเคลื่อนไหวข้อไหล่ไปในทิศทางต่างๆจะกระตุ้นให้มีอาการปวดมากขึ้น
- เมื่อนอนตะแคงทับข้างที่เจ็บอาการปวดจะเพิ่มขึ้น
ไม่สามารถเกาหลัง หวีผม เอื้อมหยิบของ สวมเสื้อผ้า หรือสะพายกระเป๋าได้
.
โรคข้อไหล่ติดนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 (Freezing)
: ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหรือปวดขณะมีการเคลื่อนไหวข้อไหล่ จากนั้นจะเริ่มปวดมากขึ้นเรื่อยๆและอาจทำให้สะดุ้งตื่นจากอาการปวดขณะนอนหลับได้ ระยะนี้จะคงอยู่ประมาณ 2-9 เดือน
ระยะที่ 2 (Frozen)
: อาการปวดจะค่อยๆลดลงแต่การเคลื่อนไหวของข้อไหล่จะทำได้ลำบากมากขึ้นในทุกทิศทาง อาจใช้เวลา 4 -12 เดือน
ระยะที่ 3 (Thawing)
: เป็นระยะฟื้นตัว อาการปวดจะลดลงและการเคลื่อนไหวของข้อไหล่จะค่อยๆดีขึ้น ในช่วง 5 เดือน- 2 ปี