เอ็นใต้ฝ่าเท้าอักเสบ (รองช้ำ) - (plantar fasciopathy)

เอ็นใต้ฝ่าเท้าอักเสบ(รองช้ำ) รักษาได้
รองช้ำหรือโรคเอ็นใต้ฝ่าเท้าอักเสบ คือ โรคที่เกิดจากการอักเสบบริเวณพังผืดใต้ฝ่าเท้า การอักเสบจะเกิดขึ้นที่บริเวณส้นเท้าต่อเนื่องไปจนถึงเอ็นร้อยหวายขึ้นกับลักษณะการใช้งานมักมีอาการมากในช่วงแรกของการลงน้ำหนัก เช่น ช่วงตื่นนอนตอนเช้า แต่เมื่อเดินไปสักพักอาการปวดจะดีขึ้น
.
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดรองช้ำ :
- การเดิน/วิ่งกระแทกส้นเท้า
- การใช้รองเท้าพื้นแข็งหรือพื้นบางเกินไป
น้ำหนักตัวมาก
- โครงสร้างเท้าผิดปกติ เช่น เท้าแบน อุ้งเท้าสูง ส้นเท้าบิด

การรักษาและการดูแลตนเอง :
- ออกกำลังกายโดยการยึดกล้ามเนื้อบริเวณน่องและฝ่าเท้า
- แช่น้ำอุ่น ประมาณ 15-20 นาที เพื่อให้พังผืดเกิดความยืดหยุ่นและอ่อนตัว
- การรักษาทางกายภาพบำบัด เช่น การใช้ Ultrasound,Shock wave หรือ LASER เป็นต้น
- การรับประทานยาหรือฉีดยา ในบางรายแพทย์อาจพิจารณาให้ผ่าตัด