เกี่ยวกับเรา


สหคลินิกกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู เอฟ รีแฮบ (F Rehab) เลขที่ใบอนุญาต 10110005162 เปิดดำเนินการกิจการโดย บริษัท ไท ควอลิตี้ แวร์ จำกัด (Tai Quality Ware Co., Ltd.) 

บริษัทได้เล็งเห็นปัญหาการรอคิวกายภาพบำบัดอย่างยาวนานที่โรงพยาบาล จึงได้เปิดบริการสหคลินิกกายภาพบำบัดฯนี้ขึ้นเป็นสาขาแรกที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 3

ให้บริการการรักษาทางกายภาพบำบัดแก่กลุ่มผู้มีอาการปวดทุกเพศทุกวัย กลุ่มผู้บาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา และผู้สูงอายุมี่มีอาการปวด ด้วยอุปกรณ์และวิธีรักษาหลากหลาย ทีมนักกายภาพบำบัดและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ที่มีปัญหาดังกล่าวสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามสมรรถนะของตนเองอย่างมีคุณภาพที่สุด

 

F Rehab - The Physical Therapy and Rehabilitation Medicine Multidisciplinary Clinic owned & operated by Tai Quality Ware Co., Ltd. 

We aim to improve the physical therapy service availability for everyone. Our first branch is located at Samyan Mitrtown Plaza 3rd floor, bangkok.

The clinic provides physical therapy service for many groups of patient who suffer pain due to office syndromes, sport or exercise injuries and pain in older persons.