Redcord

Redcord เป็นวิธีการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงสำหรับกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือกีฬา (Functional strength) ความทนทานของกล้ามเนื้อ (muscular endurance) ความมั่นคงของกล้ามเนื้อแกนกลาง (core muscle stability) ความสามารถในการทรงตัว (balance) และการประสานงาน (coordination)  โดยหลักการของ Redcord คือการใช้เชือกรับน้ำหนักร่างกาย และให้ออกแรงโดยใช้น้ำหนักร่างกายของตนเองเป็นแรงต้าน 

เมื่อเทียบกันระหว่างกายบริหารด้วย Redcord และเครื่องกายบริหารดั้งเดิม ยกตัวอย่างในการออกแรงบริเวณไหล่และอกพบว่า Redcord ใช้แรงทั้งไหล่อกรวมถึงส่วนอื่นๆของร่างกายร่วมด้วย ซึ่งเปรียบเหมือนการฝึกความแข็งแรงในการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันที่ร่างกายใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนร่วมกัน 

นอกจากนี้เชือกยังเป็นสิ่งกระตุ้นอย่างดี ให้กลไกของร่างกายในการควบคุมความมั่นคงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อแกนกลางชั้นลึกให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น

Redcord ใช้การผสมผสานระหว่างอุปกรณ์และท่ากายบริหารที่มีลักษณะเฉพาะ รวมถึงการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้คุณสามารถบริหารกลุ่มกล้ามเนื้อต่างๆที่สำคัญต่อการเพิ่มสมรรถนะทางกาย ฟื้นฟู และป้องกันการบาดเจ็บ

Redcord นำมาใช้ได้สองแบบ

หนึ่งคือเป็นเครื่องมือช่วยออกกำลังกาย (Workout) ท่ากายบริหารด้วย Redcord เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อเป้าหมายในการเพิ่มความแข็งแรงสำหรับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือกีฬา รวมถึงเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

สองคือการฟื้นฟูการบาดเจ็บ (Rehabilitation of injuries) สำหรับผู้มีอาการการบาดเจ็บจากการใช้ร่างกายทำงาน หรือกีฬา คลินิกกายภาพบำบัดด้วย Redcord สามารถให้การประเมินรักษาและป้องกันด้วยวิธีเฉพาะที่เรียกว่าNeurac Methodซึ่งเป็นการกระตุ้นให้สมองจดจำรูปแบบการออกแรงของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องผ่าน Redcord

สหคลินิกกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู เอฟ รีแฮบ สาขาศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ชั้น 3 ให้บริการ Redcord โดยทีมนักกายภาพบำบัดผู้ผ่านการอบรม Neurac course 

อัตราค่ารักษา 1000 บาทต่อครั้ง

หากสนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือติดต่อทำนัด
ทาง LINE @fastrehab
โทรศัพท์ 02-219-1505
website: www.frehabthai.com
หรือ app F REHAB ทั้ง iOS และ Android ได้เลยค่ะ