Cryotherapy - เครื่องพ่นกระแสลมเย็น

“เครื่องพ่นกระแสลมเย็น” (Cryotherapy) เป็นอีกหนึ่งวิธีกายภาพบำบัดเพื่อลดปวด วิธีนี้ช่วยลดปวดอย่างไรบ้าง และต่างกันอย่างไรเมื่อเทียบกันกับการประคบเย็น สามารถรับชมในภาพสื่อของเราได้ค่ะ
 
 
 
 
 
 
F REHAB
สหคลินิกกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู เอฟ รีแฮบ
ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 3