Manual Techniques

เทคนิคการใช้มือรักษาโดยนักกายภาพบำบัด ได้แก่ การกดสลายจุดกดเจ็บกล้ามเนื้อ การดัดดึงขยับข้อต่อ และยืดเหยียดโดยนักกายภาพบำบัดเป็นผู้ทำให้

ซึ่งทั้งหมดนี้นักกายภาพบำบัดจะเป็นผู้ประเมินและพิจารณาเลือกการรักษาที่เหมาะสม


<<ค่ารักษา>>  350 บาทต่อพื้นที่